Hoe vraagt u een boom aan?

Indien u een boom wenst aan te planten in het Gedenkbos Schiebroekse Park kunt u een aanvraag indienen bij: Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park, Ringdijk 67, 3053 KS Rotterdam of via e-mail: info@gedenkbosschiebroeksepark.nl

In uw aanvraag moeten de volgende gegevens staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • een omschrijving voor wie u een boom wilt aanplanten
  • de reden waarom u kiest voor een boom in Schiebroek.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanvraag neemt de stichting contact met u op om u te informeren of plaatsing van een boom voor u mogelijk is. Tevens wordt u geïnformeerd over de termijn waarop dit mogelijkerwijs zal plaatsvinden. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheden die de stichting heeft tot het verwerven van financiën en de grootte van een eventuele wachtlijst.

De stichting streeft er naar jaarlijks in het plantseizoen twintig bomen aan te planten. Ongeveer twee maanden voor aanplant van uw aangevraagde boom neemt de stichting schriftelijk contact met u op om te vragen of aanplant op dat moment gewenst is. Bij die gelegenheid wordt dan tevens om de tekst voor de gedenkplaat en de betaling van uw bijdrage in de kosten verzocht.

Nadere informatie

In het Gedenkbos worden bomen aangeplant van de soort Prunus Avium Plena, een laagblijvende rijkbloeiende prunus. Bij aanplant wordt tevens een paaltje met daarop een koperkleurig gedenkplaatje met tekst bijgeplaatst. Aan de aanvrager wordt € 150,- in rekening gebracht als bijdrage in de kosten hiervan.

De boom heeft bij plaatsing een stamdikte van 14/16 cm. en wordt aangeplant door een gediplomeerd hovenier die ook gedurende een jaar de nazorg verricht. Mocht de boom gedurende die tijd niet aanslaan en dientengevolge teloorgaan, dan wordt deze kosteloos vervangen. Gaat de boom nadien teloor door ziekte, ouderdom of anderszins dan zal, indien de aanvrager dit wenst, een nieuwe boom voor de bovengenoemde prijs of wat op dat moment de prijs voor een nieuwe aanvraag zal zijn, voor de aanvrager worden aangeplant. Stelt de aanvrager hier geen prijs (meer) op of reageert hij niet binnen één jaar nadat het zich heeft voorgedaan, dan heeft de stichting het recht de standplaats aan een derde te gunnen. Indien de stichting niet beschikt over het juiste adres van de aanvrager dan zal zij gedurende een jaar een oproep om contact met de stichting op te nemen op de betreffende standplaats aanbrengen.

Na aanplant zijn de bomen onderdeel van het Schiebroekse Park. Dit park is grotendeels op natuurlijke wijze ingericht. Het Gedenkbos sluit zich hierbij aan. Om die reden is het niet toegestaan om bloemen in plastic verpakking neer te leggen en kaarsen of andere voorwerpen bij de bomen achter te laten. Ook het bijplaatsen van urnen is niet toegestaan: het bos bevindt zich op openbaar terrein. Het terrein is omheind teneinde schade door de in het park lopende Schotse runderen te voorkomen. Het hek is niet afgesloten; het gedenkbos is vrij toegankelijk.