Over ons

 
Doelstelling
De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park heeft ten doel het Gedenkbos verder te ontwikkelen door bomen aan te planten tegen een voor een ieder bereikbare prijs en onderhandelt daartoe met kwekers over een gunstige aanschafprijs.
 
De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park tracht de noodzakelijke financiën te verkrijgen door middel van fondswerving, donaties en andere bijdragen van particulieren, overheden en instanties. Het streven is om een jaarlijkse aanplant (waaronder begrepen vervanging) van tenminste tien à twintig bomen per keer mogelijk te maken.
 
Het bestuur van de Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning. Er zijn geen personen betrokken bij de stichting die aanspraak zouden kunnen maken op enige vorm van beloning.
 
Bestuurssamenstelling
Hr. R.P. Vermeulen, voorzitter
Mw. M. van Seventer-Krans, secretaris
Hr. J.A. van Arkel, penningmeester
 
Contactgegevens
Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park
Ringdijk 67, 3053 KS Rotterdam
 
 
 
 
 

RSIN-nummer: 852053940

Kamer van Koophandel:  56278136